Bijbel en wetenschap | ek-sight-ing-bible (2024)

BIJBEL EN WETENSCHAP.

Er is over dit onderwerp al heel erg veel gezegd geschreven en besproken en ook hier ontkom ik er domweg niet aan om het te bespreken. De reden daartoe is dat waarheid toetsbaar moet zijn, feitelijk zijn, juist en correct zijn.

Als God en dus de bijbel de waarheid vertegenwoordigen dan hoort het er ook bij dat de Bijbel met correcte wetenschap op één lijn zit. En dat doet het ook.

Het zou vreemd en onmogelijk zijn als 2 delen van de waarheid elkaar zouden tegenspreken. Dat is niet logisch en ook onmogelijk. Waarheid, op alle vlak, moet elkaar aanvullen en NOOIT elkaar kunnen tegenspreken. Een voorbeeld; de groei van een plant kan nooit de zwaartekracht tegenspreken; ze zijn allebei waar en sluiten elkaar niet uit. Zo zijn er talloze voorbeelden van fenomenen in de realiteit die elkaar nooit kunnen uitsluiten omdat ze allebei waar zijn en feitelijk. Dat geld ook zo voor correcte wetenschap en de bijbel.

Dat geeft ons dus tevens hand grepen om de bijbel aan de realiteit te toetsen.

Maar ja ook binnen de wetenschap zijn heel erg veel leugens. bekijk deze video maar eens:

https://www.youtube.com/watch?v=42QuXLucH3Q&t=354s

(copy & past in youtube)

Hieruit blijkt dus dat 80% van het wetenschappelijke onderzoek dus fout is in de bevindingen. Dat is nogal wat. 80 % ! en dat is iets wat nog bekend is, het kan dus zijn dat het nog meer is.

En ja wetenschappers zijn ook maar mensen. Einstein heeft ook een klein aantal wetenschapppelijke blunders gemaakt. Zo zie je maar ook wetenschap brengt niet altijd absolute waarheid naar boven.

hieronder zie je een aantal onder werpen die de revue passeren waaruit zal blijken dat de wetenschap, mist correct uitgevoerd in perfecte lijn zijn met wat de bijbel zegt.

DE LEEFTIJD VAN HET UNIVERSUM EN DE AARDE.

Een veel gehoorde opmerking en argument tegen de bijbel is dat het heelal al miljarden jaren oud is ontstaan is uit een big bang en dat daar gigantisch veel bewijs voor is. En dat daarvoor een 6000 jaar oude aarde, zoals de bijbel zegt, onzin zou zijn. Dat is een goed punt maar in dit argument ontgaat de meeste mensen de correctheid van hoe God de natuur geconstrueerd heeft. Door die minutieuze correctheid trekken de meeste mensen de verkeerde conclusies mn in de wetenschap. Dat zal ook stap voor stap (en pijnlijk voor de miljarden jaren aanhangers) duidelijk gaan woorden in de volgende uitleggingen.

TIJDSBESEF SINDS ALBERT EINSTEIN.

Sinds Einstein moeten we uit gaan kijken met wat we precies bedoelen met tijd en tijd verstrijk. Oud en leeftijd kregen een heel andere betekenis na Einstein. En voor de constructie van het heelal geld dat niet minder.

Volgens Einstein betekend dat dus dat tijd van plaats tot plaats in het universum op verschillende wijzen kan verlopen. Er zijn plaatsen in het heelal waar de tijd zelfs zo traag verloopt dat het voor onze waarneming letterlijk stil staat. Dat zijn zwarte gaten. Een klok dicht bij een zwart gat staat voor ons besef gewoon stil. De klok is volledig functioneel, maar de tijd verstrijkt er gewoon niet.

Een zwart gat is een object dat ontstaan is uit een hele zware ster die aan het einde van zijn leven im- en ex-plodeerde. De explosie zorgde voor een uitwaaierende hoeveelheid sterren stof en de implosie zorgde voor dat de interne materie hyper sterk werd samengedrukt. Daardoor is een object ontstaan, waarvan de zwaartekracht zo groot is dat zelfs licht er niet van kan ontsnappen. Alles wat in de buurt komt van een dergelijk zwart gat word naar binnen gezogen om er nooit meer uit te verdwijnen. Maar er is meer, maar dat strekt voorbij het onderwerp wat hier van belang is.Wat dus een zwart gat precies is, is verder op te zoeken via google.

Maar zwarte gaten zijn reële objecten die alle kennis van de gemiddelde "jan met de pet op" onwetend tav het begrip van tijd, aan de laars lapt. Deze objecten laten de gewone mens die er geen specifieke kennis van heeft, in ongeloof erover door het leven gaan. Daardoor incorrect menende dat het heelal miljarden jaren oud zou zijn. Daarom is het ook wezenlijk van belang om een juist perspectief op "tijd" en "tijd verloop" te krijgen. De gewone man/vrouw in de straat, wie dit beetje extra kennis niet heeft, is gedoemd de verkeerde conclusies te trekken zoals de mesten ook letterlijk doen. In dit stukje tracht ik daarom ook een klein beetje van uw kennis te vergroten zonder al te veel in detail te gaan over hoe het precies allemaal werkt. Alle details, voor als u meer wenst t weten, zijn via google te achterhalen.

Hoe kan dat nu, dat tijd op verschillende plekken anders loopt. Nou daar gaat een groot deel van de Algemene Relativiteit Theorie van Albert Einstein over en hij is daarmee ook beroemd geworden. In het heel erg kort gezegd komt het er op neer dat op een plaats waar heel erg veel materie/massa is de tijd daar trager verloopt. Dit is ook aantoonbaar gemeten met atoomklokken. Op het aardoppervlak verloopt de tijd een heel klein beetje trager dan in de ruimte.

Op 1 jaar loopt een atoom klok op zee niveau maar ca 5 micro-seconden achter t.o.v. een klok op 1500 meter hoogte op een berg. Oftewel 0,000005 seconden na 1 jaar dat 2 atoomklokken op verschillende hoogten op aarde te laten lopen.

Atoomklokken zijn de meest nauwkeurige klokken die er bestaan en hebben een afwijking van slechts 1 seconde op 5 miljard jaar, ze zijn echter te groot om er een pols horloge van te maken Maar het zou niet misstaan in uw woonkamer of op uw kantoor bureau.

Maw hoe hoger, tov het aardoppervlak een dergelijke atoom klokken zich bevind, des te groter het effect. Een dergelijke atoom klok aan boord van een ruimteschip of kunstmatige satelliet verschilt nog meer en dat is ook waarom er een regelmatige klok synchronisatie moet plaats vinden om een satelliet te laten functioneren bv de GPS satellieten. Het effect is dus echt wetenschappelijk bestaand.

ANDERE TIJD OP AARDE.

Nu is het zo dat de aarde zich in de buurt van het centrum van het heelal bevind, niet geheel in het centrum maar er wel erg dichtbij op astronomische schaal gemeten. Dat weten we omdat sinds Edwin Hubble we de kennis hebben dat nagenoeg alle sterren buiten onze Melkwegstelsel van ons vandaan bewegen en hoe verder ze weg zijn t.a.v. afstand des te sneller ze van ons vandaan vliegen.

Een zekere meneer Tifft heeft even eens ontdekt dat dit zelfs in pulsen lijkt te zijn gebeurd of te wel gequantiseerd, er zijn dus schillen van sterren en melkwegen die rond onze centrale plaats heen liggen.

Dat betekend dat alle sterren rond om ons heen van ons vandaan vliegen, maar dat hun gezamelijke massa er wel voor zorgt dat we in een regio in het universum bevinden waar de tijd dus (veel) trager verloopt dan aan de rand van het heelal. Daardoor LIJKT het dat het heelal heel oud is, gemeten in onze aardse dagen omdat het licht van sterren heel ver weg komt.

Maar men vergeet daarbij dat er een tijd vertragend effect een sterke invloed op heeft gehad door de aanwezige massa/materie.

In het verleden was dat effect nog velen malen sterker omdat namelijk het heelal aan het uitdijen is, het word groter, omgekeerd betekend dat, dat vroeger het heelal dus kleiner geweest moest zijn en dus de massa veel meer geconcentreerd t.o.v. het centrum waar wij ons bevinden. Dat betekend weer dat het tijd vertragingseffect nog vele malen sterker was in het verleden dan nu het geval is. Dat is dus erg misleidend en verwarrend als je daar geen kennis van hebt, zoals helaas de meesten mensen.

Als het ware bevinden wij ons denkbeeldig in een zwart gat situatie waar wij onze tijd vertraagd waarnemen tov de rest van het heelal. alle processen buiten onze plaats in het heelal vinden dus miljarden malen sneller plaats men name in het verdere verleden toen het heelal kleiner was.

Kortom door het ontbreken van de juist kennis/inzicht omtrent tijd en de effecten van massa op tijd en de verdeling van de massa's in het heelal, trekken de meeste mensen de onjuiste conclusies dat de aarde miljarden jaren oud zou zijn. In werkelijkheid en gemeten in onze bekende 24 uurs aardse dagen is de leeftijd van de aarde ca 6000 jaar is en dus perfect in overeenstemming met de bijbel.

Dit alles is door een zekere prof Russel Humphreys ontdekt en uitgewerkt en valt te zien in het volgende videootje:

Starlight and time:

https://www.youtube.com/watch?v=ssdwNJGfW3Q

https://www.youtube.com/watch?v=PWlqcCMVm5E

Ook in het volgende filmpje legt Russel Humphreys wat zaken uit, zaken die ik zelf nog moet bestuderen in hoeverre ik hier achtersta. Maar er zijn dus wetenschappers bezig om uit te leggen hoe God e.e.a. mogelijkerwijs heeft gedaan wat in lijn is met zowel de bijbel als de moderne wetenschap althans die delen wel correct zijn bevonden (niet alles uit de moderne wetenschap is fout; er is tenslotte ook nog ca 20 % correct.)

https://www.youtube.com/watch?v=3r85wpZkY6s

Het is goed om deze filmpjes meerdere keren te bekijken om het door te laten dringen, want het zijn niet perse eenvoudige onderwerpen.

Maar dit betekend dat God, door dit tijd effect, inderdaad 6000 jaar geleden het hele heelal in slechts 6 aardse dagen gemaakt zou kunnen hebben. De wetenschap staat wat dat betreft wederom aan de kant van de bijbelse geschiedschrijving.

Dus ja, inderdaad de randen van het heelal kunnen wel 13,7 miljard jaar oud zijn, gerekend in aardse dagen op jouw klok als jij daar ter plekke zou zijn, maar dat word door ons op de aarde als slechts 6000 jaar ervaren en gemeten met onze klokken die op aarde zijn.

En 6000 jaar dat is ook de leeftijd die de bijbel duidelijk aangeeft dat de aarde oud is, en dus vanuit aards perspectief ook de rest van het heelal. Als we vanaf de eerste dag dat de hemel en aarde gemaakt werd een nauwkeurige klok zouden laten lopen hier op aarde en aan de rand van het heelal dan zou dit verschil mega duidelijk worden.

Dus leeftijd/tijd is een relatief begrip, dat is exact ook waarom Einstein de theorie een relativiteits theorie noemde. Tijd en leeftijd is relatief.

Het lijkt met elkaar in tegenspraak, maar doordat tijd te vertragen is door een grote hoeveelheid massa/materie/energie is het, met de kennis van Einsteins theorie, wederom perfect in lijn met wat de bijbel er over zegt.

Tegenwoordig in onze huidige tijd is het tijdverloop verschil tussen onze aard gebonden plek en de rand van het heelal relatief gering, maar eerder in de geschiedenis toen de schepping slechts jong was, was het effect veel groter. Daardoor laten heel veel mensen zich in de luren leggen door te geloven dat het heelal ontzettend oud is en dus de bijbel ongelijk zou moeten hebben. Niets is minder waar. Het is wetenschappelijk perfect in lijn met elkaar. Men projecteert als het ware het huidige beeld wat men heeft, zonder rekening te houden met relativistische effecten naar de hele geschiedenis van het heelal en daar gaat het dus faliekant fout en krijgt men het valse idee dat de bijbel niet klopt met wat de moderne wetenschap oppert.

Dit geheel word nog eens duidelijk bevestigd door dat de wetenschap nu een grote discrepantie heeft van om en nabij de 95% tav de energie/massa die men niet kan waarnemen.Dit staat bekend als donkere energie (ca 70%) en donkere materie (ca 24%) de overige 4,8 % is de zichtbare materie, waaruit wij mensen ook gemaakt zijn en de sterren uit bestaan.

Deze overgrote maar onzichtbare hoeveelheid van 95% heeft uiteraard een sterke invloed op het tijdsverloop in het heelal.Dat massa en energie verschillende vormen zijn van hetzelfde heeft Einstein ook bewezen middels zijn beroemde E=m*c^2 (of wel E= m*c*c) waarbij c de lichtsnelheid is. Op basis van dit principe is ook de werking van de zon en de atoombom gebaseerd waarbij massa word omgezet in pure energie.

STERREN STELSELS AAN DE RAND VAN HET HEELAL BEVESTIGEN DE BIJBEL.

Stel nu dat het heelal inderdaad 13,7 miljard jaar oud is en het licht er inderdaad 13,7 miljard jaar over gedaan heeft om van de rand van het heelal in onze telescopen te vallen om te kunnen bestuderen. Dat zou moeten betekenen dat sterrenstelsels aan de rand van het heelal er piep jong uit moeten zien. Maw de eerste sterren straaltjes licht zouden ons na 13,7 miljard jaar pas NU in onze tijd moeten bereiken en sterrenstelsels laten zien die er dus piep jong uitzien, als ware ze in de wieg liggend zeg maar.

Niets is minder waar.

Er zijn in de deep field Hubble observaties sterrenstelsels gezien die op een afstand van +/- 13,7 miljard lichtjaar er net zo volwassen uit zien als dichtbij gelegen sterrenstelsels waarvan het licht dus veel minder lang over de reis naar onze telescopen heeft hoeven doen. In die uiterst ver weg gelegen stelsels zijn oude sterren en oude structuren waar te nemen. Oud in de zin van tot volwassenheid ontwikkeld.

Kortom het licht heeft er velen malen korter over gedaan om ons te bereiken en geen 13,7 miljard jaar !

Dit geobserveerde wetenschappelijke feit gaat dus regelrecht in tegen iedere miljarden jaren idee maar bevestigd alles van wat de bijbel er over zegt dat het heelal dus maar 6000 jaar oud is en dat het licht er dus ook maar 6000 aardse jaren over heeft gedaan om ons te bereiken en niet langer. Dit vastgesteld feit bevestigd dus glashard de Bijbelse geschiedschrijving.

Een aantal niet-Bijbelse seculiere wetenschappelijke artikelen hier over en de verbazing die het teweeg brengt bij alle seculiere wetenschappers. Dit was niet wat ze verwacht hadden, (wetenschappelijek) mensen die de bijbel kennen en daaraan vast houden verbaasd het niets; dit is wat we exact verwachtte.

https://www.eso.org/public/news/eso1508/

https://astronomynow.com/2015/03/02/an-old-looking-dusty-galaxy-in-a-young-universe/

https://www.space.com/28729-galaxy-early-universe-photos-video.html

https://www.space.com/40603-stars-formed-soon-after-big-bang.html

TIJD GEMETEN A.H.V. AARDSE EN ZONNESTELSEL PROCESSEN.

Maar als de aarde dan maar 6000 jaar oud is dan zou je dat redelijkerwijs ook terug moeten zien in en aan de aarde en de directe omgeving van de aarde zelf. Dat word hier besproken.

GEOLOGIE

Voor dit onderwerp verwijs ik u voor een kort moment naar een andere website die ik over wetenschap heb opgesteld:

https://ek-sight-ing-science.jouwweb.nl/geology

Hier is overduidelijk dat geologische processen zich miljoenen-miljarden malen sneller voltrekken dan wat de seculiere wetenschap naar ons communiceert en ons wil doen geloven. De seculiere wetenschap wil kennelijk ons laten geloven dat geologische processen miljarden jaren nodig hadden om gestalte te krijgen.

Zoals overduidelijk te zien op die website is, is dat niet de feitelijke tastbare en observeerbare realiteit. We worden dus voorgelogen.In de werkelijkheid spelen dergelijke geologische processen zich af in slechts seconden, minuten en uren met een resultaat waarvan gedacht zou kunnen worden, vanuit een miljarden jaren oogpunt/wereld visie bekeken, dat het hele oude structuren zouden zijn. De verzamelde documentatie laat echter het haar scherpe contrast duidelijk zien.

DE PLANETEN IN ONS ZONNENSTELSEL EN DE REST VAN HET HEELAL.

Als we s nachts omhoog kijken zien we talloze objecten die er al sinds mensenheugenis zijn. En ook sinds mensen heugenis worden deze schijnbaar vast aan de hemel staande objecten bestudeerd, eerst vanaf het aard oppervlakte en sinds een kleine 70-80 jaar maximaal ook vanuit de ruimte. In de jaren 1950-1960 zijn de eerste mensgemaakte voorwerpen de ruimte in geschoten om onze blik in het heelal te kunnen vergroten en meer kennis te kunnen verzamelen over de plaats in het heelal waar we ons bevinden en om onze oorsprong te achterhalen. Er worden letterlijk vele 100-den miljarden aan euro's dollars yen's etc in onderzoek gestoken om te weten wat onze oorsprong is. De grootste reden is om "bewijs" te vinden dat we van de apen af zouden stammen en God aan de kant te kunnen schuiven.

Echter Eerlijke wetenschapslieden vinden keer op keer bewijs dat God zich niet aan de kant laat schuiven ook niet via de wetenschap. Allerlei vondsten passen keer op keer het beste in een bijbelse oorsprong en dat als men dat niet wenst te accepteren men genoodzaakt is allerlei kunststukjes uit te voeren en drogeredenering moet bezigen om daarom heen te kletsen. Uiteraard het is iedereen vrij om wel of niet daarin mee te gaan, maar men word open ogen blind gehouden middels allerlei leugens. Zo ook in de bestudering van de ruimte in de nabijheid van de aarde. ok daar wijzen allerlei feiten op een relatief jonge aarde en zonnestelsel.

Om maar een aantal feiten te noemen:

De maan verwijdert zich in een tempo die niet overeenstemd met een miljarden jaren oude zonnestelsel en dus aard-maan stelsel.

Saturnus heeft en aantal ringen die eveneens weg vlieden van de planeet en daardoor onmiogelijk miljarden jaren oud kunnen zijn.

De temperatuur van enkele planeten is te heet, als ze inderdaad miljarden jaren oud zouden zijn.

Het magneetveld van enkele planeten zou al lange tijd geleden verdwenen moeten zijn.

De draairichting/draai as van een aantal planeten komt niet overeen met de totale rotatie van het vlak waarin zich de planeten bevinden.

De aarde bevind zich veel te perfect in de "goldy locks" spot waardoor leven hier op aarde mogelijk is.

Heel veel informatie waarom ons zonnestelsel is niet zo oud als word beweerd word extreem goed uitgelegd door deze voormalige atheist Michael Psarsis in de volgende video's:

www.youtube.com/watch?v=Gr8Az3QQZdI

En het volgende aangaande de rest van het heelal:

www.youtube.com/watch?v=E66409i-yn4

FOSSIELEN VS EVOLUTIE.

In de loop der jaren waarin mensen allerlei dieren en planten bestuderen is de wetenschap gestuit op een gigantische hoeveelheid fossielen. Van dieren en planten die niet meer bestaan, maar ook van dieren die nog wel bestaan.

Het opvallende echter is dat als er een vergelijk word gemaakt tussen fossielen van dieren en planten die we ook vandaag de dag nog kennen dat er nagenoeg geen verschil is waar te nemen tussen de fossielen en de nu nog levende planten en dieren.

HET PRINCIPE VAN EEN GE-"FINE TUNED" HEELAL.

Wij leven en kunnen nadenk over ons bestaan en allerlei modellen maken, beschrijven en doordenken hoe dit alles kan bestaan.

Één met kop en schouder uitstekend issue is dat we er steeds meer achter komen dat ons heelal zo ontiegelijk afgestemd is (ge-"fine tuned" op z'n engels) dat we ook KUNNEN bestaan. Een fractie afwijking zou leven onmogelijk maken.

De natuur is opgebouwd uit allerlei bouwstenen. Deze bouwstenen zouden niet kunnen bestaan als er bepaalde onderdelen van die bouwstenen ook maar een fractie zouden afwijken van wat ze nu zijn. Als die bouwstenen die afwijkende fractie zouden hebben zouden wij als mensen ook niet kunnen bestaan en zou leven in zijn algemeenheid niet mogelijk zijn.

Dit geeft dus te denken dat het heelal specifiek ontworpen is om ons als levende wezens in het leven te behouden en condities te scheppen waardoor we kunnen zijn wie we zijn.

Alweer word dit steevast weg geredeneerd met allerlei onbewijsbare argumenten als bv een multiversum, maw meerdere universums die, jammer maar helaas er wel zijn volgens deze mensen, maar niet te zien zijn, laat staan te bewijzen. Daarnaast word er strek getracht dat wij maar onbeduidend zijn in dit universum en ook dat de plaats waar wij ins bevindn absoluut niet uniek is... we zouden het wel eens te hoog in de bol kunnen krijgen dat we speciaal en byzonder zijn... aldus deze filosofen.

Maar zoals al eerder laten zien is onze plek in het heelal weldegelijk uniek en is het heelal weldegelijk uniek in zijn constructie zodat we überhaupt kunnen bestaan. Er zijn ettelijke factoren die niet of nauwelijks mogen afwijken om ons bestaan te garanderen. Zoals een baby kamer er ook absoluut niet uit ziet als een vieze smerige fabriekshal met allerlei giftige stoffen en bakken met lawaai. Nee, een baby kamer ziet eruit zodat een baby zich er prettig voelt en zich op een normale manier kan ontwikkelen. Overal waar je komt op de wereld word er getracht, met de middelen ter beschikking om een baby kamer er uit te laten zien als een plekt van rust en vrede.

Zo is dat ook voor ons mensen met de aarde zo; het lijkt geconstrueerd te zijn zodat we in alle optimaal mogelijke omstandigheden kunnen leven. Zowel op aarde zelf als ook tav de plek die onze aarde in het zonnen stelsel als ook in het heelal in neemt.

wij bevinden ons niet inde buurt van een zwart gat of neutronen ster of in de restanten van een super nova waar de brokstukken van een ontplofte ster ons het leven onmogelijk maakt door een zware regen van destructieve deeltjes.

we worden beschermt door een ozon laag en een afdoende sterke magneetveld om zonnestraling voldoende af te buigen.

We hebben water op aarde voor de afkoeling en om planten en dieren van voedsel en drinken te voorzien.

ALLES maar dan ook ALLES is er voor op zijn plek gemaakt zodat wij een rustig vreedzaam leven kunnen lijden met elkaar.

Er zijn, ik weet niet exact hoeveel factoren, die allemaal individueel ons van de ene op de andere fractie van een seconden ons finaal van de aardbodem kunnen vegen ALS ze niet exact en binnen bepaalde te tolereren marges zouden zijn zoals ze nu zijn.

Die compositie van factoren is unieke en absoluut niet toevallig.

Helaas word steevast door mensen die niets met God te maken willen hebben meer en meer onbewijsbare argumenten op tafel geworpen die zich afspelen in onbewijsbare gedeelten van de "wetenschap" waardoor dit principe onzin zou zijn.

Multiversums, many world theorie, aliens, "zijn de goden kosmonauten" en ga zo maar door. Hele volks stammen die daarin hun geloof en hoop op vestigen, alleen maar om een schepper God uit de weg te kunnen gaan.

Maar steevast blijft toch overeind dat: het allemaal veel TE toevallig is om nog toevallig te kunnen zijn.

Een klein aantal toevalligheden is acceptabel, maar daarboven word toevalligheid te toevallig om realistisch acceptabel te zijn. Toevalligheid word dan een fictie en geen bewijsbaar feit. Daarover gaat één van de volgende hoofdstukken waarin statistiek word besproken.

EEN KLEIN BEETJE STATISTIEK.

Maar als je niks met cijfers hebt, kun je dit op de eerste en laatste paar regels ook overslaan:

Vraag en eerste regel: Wat is ongeveer de kans op de geboorte van een jongetje vanavond tussen 19:00 en 20:00 in een gemeente van Nieuwegein.

nou heel simpel:

* De kans dat het vandaag gebeurt is 1 op 365 dagen dus 1/365 (tot nog toe dus kans van 0.002739)

* De kans dat het tussen 19:00 en 20:00 gebeurd is 1 op 24 uur dus 1/24 (tot nog toe dus kans van 0.00011416

= (1/365) x (1/24)

* De kans dat het een jongetje is, is ongeveer (simpel gezegd) 1 op 2 dus 1/2 (tot nog toe dus kans van 0.000057077 )

= (1/365) x (1/24) x (1/2)

* De kans dat het in Nieuwegein plaats vind is 1 op 462 want er zijn 462 gemeenten in Nederland (https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_gemeenten) Dus 1/462 (tot nog toe dus kans van 0.00000012354) of te wel 1 op 8,094 miljoen.

want (1/365) x (1/24) x (1/2) x (1/462)

* de kans op een geboorte is in de provincie Utrecht 4,5-6 (gemiddeld 5,25) per 1000 vrouwen per jaar en nieuwegein heeft ca 61923 inwoners april 2017, waarvan (gemakshalve) de helft vrouw. Omdat het inmiddels wel wat meer mensen zullen zijn op het moment dat ik dit schrijf (21-06-2018) neem ik 62000 als getal dat rekend makkelijk en zal niet ver van de realiteit zitten inmiddels.

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwegein,https://nl.wikipedia.org/wiki/Geboortecijfer)

Dus per 62000/2 = 31000 vrouwen zijn er dus (31000/1000) * 5,25 = 31 * 5,25 = 162,75 geboortes per jaar. Dat is dus 162,75/365 = 0,44589 per dag. Of te wel 1 op 2,2427 dus 1/2,2427

laatste regels:

Dus de kans op de geboorte van een jongetje vanavond tussen 7 en 8 uur s'avonds is dan

(1/365)*(1/24)*(1/2)*(1/462)*(1/2,2427) = 0.000000055088 of te wel 1 op 18.152.952 dus 1 op 18 miljoen. Klein kansje dus.

Stel we willen het nog nauwkeuriger weten: bv dat het geboren word om 19:37.

Dan word de kans 1/60 keer kleiner, want er zitten 60 minuten in een uur.

Dus die kans is dan: 1 op 60 *18 millioen = 0.0000000009181 of wel 1 op 1.089.205.969 of te wel 1 op een 1,1 miljard. Een heel erg klein kansje.

BIJBEL EN STATISTIEK ?

Wat heeft statistiek nu met de bijbel te maken zou je zeggen ? Een terechte vraag.Maar het antwoord is heel erg simpel.

God heeft namelijk een aantal uitspraken gedaan waarvan niemand dan God alleen kon weten dat het zou gaan gebeuren, want God kent verleden, heden EN toekomst. God weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ook met jou ! Jij weet het alleen nog niet, maar God weet het al wel.

Dat betekend dat iedere uitspraak die God doet tav een toekomstige gebeurtenis of 100% bekend moet zijn bij God OF dat door allerlei hyper toevalligheden deze uitspraken tot realiteit moeten komen.

Nu kan het inderdaad zo zijn dat door pure toeval 1 gebeurtenis echt 100 % louter toevallig werkelijkheid word, dat kan. Dat is statistisch gesproken ook nog mogelijk voor 2 gebeurtenissen, bij 3 gebeurtenissen of meer begin ik sterk te twijfelen of hier wel toeval in het spel is. Waarom ? Het is namelijk zo dat, zoals we in de berekening zagen dat de kansen steeds kleiner worden om realiteit te worden. Maw de kans dat een serie toekomst voorspelling door louter toeval werkelijheid word gaat heel erg snel naar 0, naarmate er meer toekomst voorspellingen zijn die werkelijkheid worden.

Bij 10 voorspelde gebeurtenissen die werkelijkheid worden geloof ik 10000000% niet meer dat het puur toeval is dat die uitspraken bewaarheid worden.

Waarom niet ?

We hebben namelijk al gezien, in het boven staande voorbeeldje, dat bij statistiek een meervoudige specifikaties (of gebeurtenis details), al heel erg snel leid tot hele kleine kansen dat iets daadwerkelijk gebeurd.

Dus ALS dan 10 of meer voorspellingen feitelijk historisch uitgekomen zijn, dan MOET statistisch gezien er iemand kennis van hebben gehad vóór dat het gebeurde.

We hebben al gezien dat de kans op 1 gebeurtenis:de geboorte van een jongetje vanavond tussen 19:00 en 20:00 in een gemeente van Nieuwegein, al een erg kleine kans op leverde van 1 op de 18 miljoen.

Nou stel dat de gemiddelde kans op een dergelijke gebeurtenis 1 op de miljoen is dus 1 op 1000.000.

En je hebt 10 van dergelijke voorspellingen & gebeurtenissen. Dan is de kans daarop dat het PUUR toevallig is dus;

(1/1000.000) *(1/1000.000) *(1/1000.000) *(1/1000.000) *(1/1000.000) *(1/1000.000) *(1/1000.000) *(1/1000.000) *(1/1000.000) *(1/1000.000) = 1/(10^60)

Een kans van 1 op de 1 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

of te wel 1 op 1 gevolgd door 60 nullen.

De kans dat je de loterij morgen om precies 18:15':21'' met 10 miljoen wint, is nog vele miljarden malen groter, zelfs als je nu nog geen lot hebt. ;-) en dan overdrijf ik echt niet. Er kan zomaar iemand spontaan jou een lot cadeau doen, tenslotte.

De bijbel bevat dergelijke profetieën in een aantal van ca 3000 stuks. Daarvan zijn er al ca 2500 feitelijk en historisch gerealiseerd. De overige 500 zijn voor de toekomst en enkelen daarvan zien we voor onze eigen ogen tot vervulling dus tot feitelijke controleerbare realiteit komen.

En of je nu gelooft in God of niet: dit is wetenschappelijk enkel en alleen maar mogelijk als God inderdaad bestaat EN deze informatie heeft laten vast leggen, 6000-2000 jaar geleden, in wat we nu kennen als de bijbel; oude en nieuw testament. Op een andere logische wetenschappelijk verantwoorde wijze is dit NIET anders meer te verklaren.

En dan heb ik het nog niet eens over de overige informatie die God met ons heeft gedeeld in de bijbel en feitelijke waarheid blijken te zijn. Dan heb ik het alleen nog maar over de profetieën, de toekomst voorspellingen.

Niemand, dan God alleen, kan verder dan 10 jaar in de toekomst zien van wat er feitelijk tot in detail gaat gebeuren. Dat is totaal onmogelijk voor ons mensen. Laat staan voor gebeurtenissen 100-den soms 1000-den jaren van te voren. Dat bestaat gewoon niet in de logica en realiteit van ons mensen.

Als iemand iets anders wil geloven, prima dat kan, dat mag altijd, maar dan inderdaad gelooft deze persoon meer in sprookjes dan de Christenen die daar testbare, tastbare bewijs voor hebben. De bijbel is toetsbaar tav de realiteit daarin namelijk.

Ik ga nu een lijst op noemen van de gebeurtenissen, die ik uit mijn hoofd heb weten op te lepelen en dat zijn er toch echt meer dan 10, kan ik u wel vertellen.

(ik heb hier een copie van een antwoord dat ik eerder gaf op quora, maar in het Engels, ik ga dat stapje voor stapje vertalen maar dat kan even duren, het vooralsnog is een website in opbouw.)

quote

There is evidence on several levels:
a) Personal experience with God, but that is hard to share, I could only tell you about it and its up to you to accept it or not, I know it is true but do you believe what I say.

But if you really want a personal experience yourself, then what holds you back to ask God (the Creator of the universe) Himself to open your eyes for the truth about this. If you choose not to believe people in this matter, ask God-the Creator of this universe, Himself.

He knows best who He really is would He not ? And that is independent of who ever or what ever institution. You can ask God in Person.
Be patient on His answer, He may or may not answer you immediately. And God may answers in different ways, different then you may expect.

b) There is the bible which , in order to be true need to be testable with respect to daily reality. and it turns out to be just that, correctly testable with respect to reality. it is simply true what it says and you can test it. You see 2 parts of the truth can never contradict each other that also goes for the bible and reality.

c) There are prophesies in the bible that have factually and historically became true which also you can test and prove to be correct. I come back to that in a moment.

d) There is creation science which is correct science that prove the bible to be valid also on scientific level in what it says. I com back to that too.

Prophesies:
The bible contains about 3000 prophesies. About 2500 of these prophesies are already being fulfilled.

Now mathematicians have in the past gone over this subject and estimated how big the chances are that one prophesy would be fulfilled by random chance. It turns out to be ranging from 1 in every 10.000 up to 1 in every 10.000.000.000. Now lets say for arguments sake that all prophesies have the same random chance of lets say 1 in every 100.000.

Then for 2500 prophesies being fulfilled by 100% pure random chance there is a statistical probability of 1 chance in 100.000 ^ 2500 = 10^12500 which is ridiculously small or just statistically zero.

Now I know by heart about 34 prophesies from which the factually historically came true, and I will show them as well in just a moment.

But that would mean that for alone these 34 prophesies to become true by pure random chance it would be 1 chance in 100.000^34 = 1E5^34 = 1E170 (a 1 followed by 170 zero's.)

Also this number is ridiculously small and also called statistically zero.

Here are the prophesies, that I know by heart:

Remember the bible is a Jewish book.
1) The Jewish people would be taken out of Israel. that happened in the years 70 and 135 After Christ.
1b) And they would return after about 1800-2000yrs. that happened starting from 1880 till now.
2) As such they would be sold as slaves and they would even be given away for free; that happened: the romans emptied a big part of Israel around 70 and 135 after Christ, transported them to Egypt and sold them there but there were so many Jewish slaves that they were given away for free. This way the Jewish people got scattered all over the world
3) The Jewish people would be a mockery in all places they would be scattered to, that happened
4) The Jews would be killed and God would send a sword behind them. That happened massively world wide.
5) The first Jews would return via Turkey to Israel.
6) Israel would be re-established as a state on 1 day ( that happened on 14 may 1948)
7) The gates of all cities would be left open (in the days of Isaiah that was the most stupid thing to do but today its normal).
8) The Jews would fly home. Which was not possible before the plain was invented and developed to carry lots of people so several decades after 1904. This became true.
9) The coin (shekel) would be restored.
10) The first Jews would return from Russia (the land of the North as the bible calls it).
11) The first Jews would return by boat. They did after the Russian pogroms in the 1880's.
12) The Jews would be invited to come to Israel and if they would not listen they would be hunted to Israel (pogroms of Russia, Hitler's WWII)
13) Israel would produce fruits that would be sold over the world (you probably know the Jaffa oranges and-or the Medjoul dates).
14) The East gate of Jerusalem would remain closed till the messiah would enter thrue it once more.
15) The language of Israel would be re-established (they speak Ivriet-Hebrew right now).
16) The Jews would return from all over the world to Israel (that happens since several decades).
17) The Jews would fight a lot of wars with the surrounding countries.
18) They would also win all these wars (because God would fight for them).
19) God would fight for the Jewish people/nation as in the days of old. He does, many enemy soldiers saw Gods hands above Israel while they were fighting Israel in the several wars that Israel had.
20) The country Israel would be left as a desert for nearly 1800 -2000 yrs. That happened after that the Jewish people were sold as slaves (70 and 135 after Christ).
21) All these changes would not happen all of a sudden but as a slow process just as a day turns into the night gradually and since God said 1 day for God is as 1000 yrs. and 1000 yrs is for God as 1 day. That is why it is a slow process.
22) Jerusalem would be destroyed, and that happened due to the Romans in 70 after Christ and 135 after Christ.
23) Jerusalem and Israel would be left to be a desert for nearly 2000 yrs.
24) Non Jews (heathens in Jewish eyes would come to former Israel and trample the whole land down in these +/-2000 yrs. They did; the Muslim and Christians came to fight over it during the crusades.
25) The Jews would rebuild their cities with the help of foreign people, that happened and is still happening this very day.
26) Many people from all over the world would come to Jerusalem Israel to celebrate the Sukkoth feast. And they already do so.
27) In the last days many people will lose their faith in God. more and more people do not believe in God anymore, atheism is rising, as was prophesized.
28) In the last days people will hate each other more and more and love will cool down.
29) In the last days people will be persecuted and even killed for their believe in God-Jesus. That happens on daily basis.
30) Even brothers sisters, parents and children will kill there own relatives for believing in God-Jesus. That happens on daily basis.
31) In the last days people are not willing to listen to God and Gods words the good news. People don't like to hear that the Bible is correct, they mock you if you tell them so, even here on quora.
32) When Jesus would return He would place His foots on the mount of olives and that would split in 2, leaving a sea behind. There is already a fault line underneath the mount of olives all the way down to Ethiopia. It is trembling more and more.
33) Jesus would not return to Jerusalem until the Jews would learn to say: Baruch haba beShem Adonai which means; blessed is He that comes in the name of the Lord. That happens today in every Jewish messianic church-congregations, where more and more Jews find their Jewish messiah Yeshua-Jesus.
34) In 2 peter 3, apostle Peter says that the heaven and the earth will perish and the elements will be destroyed in fire. A couple of yrs. ago 2012, the theorized particle the Higgs boson was discovered.
This particle is also called "the God particle". It makes that everything has mass.
But it turns out to be that this particle and its associated field are unstable. Just as water vapor can turn into liquid water or ice, so can the Higgsfield decay into a way much higher density state. If that happens, the entire universe and all that is in it WILL PERISH and the elements will burn as fire. EXACTLY as the bible predicted about 2000 yrs. ago.

Now these prophesies are about 6000 to 2000 yrs. old maximum, and they have become true, factually.

There are also prophesies that are about to become true in the future. To name a few:

a) There will come one person to rule the world, don't listen to him he is evil, and will proclaim a false non-real peace. He will set himself in the Jewish temple in Jerusalem, pro-claiming to be God, but he is the devil or a false prophet.
b) Gods temple will be rebuild in Jerusalem. the Jewish people are already preparing this event and are collecting goods to make it real.
c) There will be one world currency. the bit coin may be a fore runner for this.
d) People will only be able to pay by means of a special mark on their right hand or forehead. There are already chips that can be implanted in the body so you can pay.
e) The world economy will drop in a very short time. today with the all connectedness of all world markets this is from time to time happening on a small scale when economically bad news hits the market. this was unthinkable in the ancient days. But it became real in our days.
f) People will kill each other massively. look at the news broadcasts.
g) In +/- 20-100 yrs. (maybe 200 yrs.) the majority of humankind will be wiped out, due to its own wickedness and unwillingness listen to God-Jesus.
h) Jesus will return and establish peace for 1000 yrs., when he returns He will stand on the mount of olives and that mountain will split in 2 creating a sea. (There is already a geological fault line from Ethiopia to the lake of galilee and underneath the mount of olives trembling more and more)
i) After this 1000 yrs. of peace the entire universe will be destroyed (most probably due to the Higgsfield decay.)
j) All countries (UN) will attack Israel in the valley of Megiddo or the valley of Yisreel (which is the same). There they will fall and lose. All attacking people as militaries will get killed. It will take 7 yrs. to get the bodies removed and buried.

Statistically it is IMPOSSIBLE that this all occurs via random chance.
Prophets wrote these down under Gods-Jesus's authority at least 2000 yrs. ago.

This proofs mathematically that God is real. Only God knew the future in these details.

The Creation science:

And there is more scientific evidence. Watch creationism on YouTube by searching on YouTube on these titles:

* the age of the earth, dr Kent Hovind
* starlight and time, dr Russell Humphreys
* Fossils in Layers Made By Mt. St. Helens
* Geo-Blunder: No "Millions of Years"! (Dr. Steven Austin)
* Mutations Prove Creation with Dr. Jerry Bergman, Part 1 - Origins
* Mutations Prove Creation with Dr. Jerry Bergman, Part 2 - Origins
* Origins - The Fossil Record with Dr. Jerry Bergman
* Carbon-14 dated dinosaur bones - under 40,000 years old
* Dinosaur Soft Tissue Destroys Millions of Years Ideas - HD
* Soft tissue in dino & other fossils(notes)-nothing in science justifies millions of years ages
* Stegosaurus carving at 800 year old Ta Prohm Temple in Cambodia
* Secret of the Incas. Stones Collection of Dr Javier Cabrera, Peru

There is how ever lack of evidence for abiogenesis-evolution: To start with evolution:

The idea of evolution suggests that new information is introduced by random change of the DNA coding. This is called mutations.

Now mutations are factual that is true.

But in order to happen mutation need driving forces to mutate. These driving forces of mutation are aggressive and you and I prefer to avoid them as much as possible.

a) radioactive radiation (cosmic or natural decay of environmental elements)
b) natural decay that leads to other elements C14 into N14
c) carcinogenic chemicals (barbequing meat turns it to blackened meat that you prefer not to eat), fibers of asbestos. Toluene , benzene, anthracene etc etc etc
d) UV light; that is why people block the sun rays by creams.
e) copy errors in DNA while being copied.

People avoid these sources of mutation enhancing agents because they know that mutations always lead to cancer. So people KNOW that mutations lead to destruction. And that is right.

If it is NOT correct then you should be punished for deliberately avoiding human evolution. But you know right well, as everybody else does that it does not work that way. Mutations bring about undesirable and dangerous deadly tumors. You should avoid them.

You see random input of energy without intelligence always leads to 1) neutral affectless results or 2) destruction.

Fact is random energy input does not know when to stop to avoid destruction and therefore can never be constructive.

Random energy input always requires intelligence in order to be constructive.

And random energy input WITH intelligence input leads to 1) neutral affectless results 2) destruction or 3) construction.

I call this the 4th law of thermodynamics
watch?v=kMk52nr71B0
(just copy-paste into youtube).

But it always need input of intelligence in order to make it constructive. That is why we have cars (explosions which are random energy releases of fuel in an intelligent designed construction which we call machines), same goes for rockets, computers, solar panels, etc etc.

It all requires intelligence and DESIGN to make use of the random energy input.
There is no other way.

Back to mutations:
There is NO intelligent mechanism behind mutations to drive evolution constructively.

It is nothing more then unguided random energy input. The only thing organisms have is a repair-the-damage-along-the-way-system, nothing more.

Next to this, IF mutations occur, then mutation favors 1 or 2 specific amino acids to turn up in proteins. So the further mutations go, the more of the same amino acid letter would appear in the proteins leading to useless proteins. NEXT to this there are only hotspots in proteins that seem to be the main target for mutations the rest mutates on very rare occasions.

So the next sentence after mutations would look like this (suppose only the "e" shows up due to favoring by mutations:)

I love science
I eove ecience
I eoea ecience
e eoea ecieece
e eoee ecieeee

Well that is not evolution that is destruction of information. And this really happens.

It is even known how much this happens:
The DNA letter Thy (thymine) is gained in 58% of the mutations, that is more then 50% of ALL random mutations. 23% for cytosine, 5% for adenine the rest for guanine 14%.

By this we get dominant presence of 1 or 2 DNA bases. almost 60% T and 23% C.

This leads to some amino acids being more favored then others.
Some more amino acids: serine shows up 9.4% , tryptophane only 1.6%. problem is we need tryptophane very much.

You see it is KNOW factual which mutations are more favorable then others. again this is real.

All in all this leads to the conclusion that evolution including human evolution is NOT happening except in the comic books that we get on schools and we call textbooks.

Maybe Pink Floyd was right when they sung: "we don't need no education" for this biology issue since this is not education it is indoctrination.

second: abiogenesis: I personally challenge EVERY scientist in the whole world to get together and
a) make us a living cell (exactly as we know them) starting from scratch materials as 100% pure chemicals CO2, NH3, H2O, H2SO4, H3PO4 etc etc.
b) let THESE created cells evolve into higher organisms lets say a worm (exactly as we know them)

You see CHEMICAL synthesis routes MUST scientifically be verified in order to gain scientific credibility and value.

THIS has NEVER been done for abiogenesis-evolution

So TEACHING of abiogenesis or abiogenesis-evolution or evolution is INDOCTRINATION without evidence. It is pseudo science. It should be banned from schools

Bijbel en wetenschap | ek-sight-ing-bible (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated:

Views: 6784

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.